test9

发布时间: 2021-10-08 03:16:25
A+ A- 关灯 听书
春江潮水连海平,海上明月共潮生①。 滟滟随波千万里②,何处春江无月明! 江流宛转绕芳甸③,月照花林皆似霰④。 空里流霜不觉飞⑤,汀上白沙看不见⑥。 江天一色无纤尘⑦,皎皎空中孤月轮⑧。 江畔何人初见月?江月何年初照人? 人生代代无穷已⑨,江月年年望相似⑩。 不知江月待何人,但见长江送流水⑪。 白云一片去悠悠⑫,青枫浦上不胜愁⑬。 谁家今夜扁舟子⑭?何处相思明月楼⑮? 可怜楼上月徘徊⑯,应照离人妆镜台⑰。 玉户帘中卷不去⑱,捣衣砧上拂还来⑲。 此时相望不相闻⑳,愿逐月华流照君㉑。 鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文㉒。 昨夜闲潭梦落花㉓,可怜春半不还家。 江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。 斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路㉔。 不知乘月几人归㉕,落月摇情满江树㉖
0
Correct